" Küçük bir çocukken annem bana söyle demişti, eğer asker olursan general olacaksın, rahip olursan papalığa yükseleceksin.
Ama ben ressam oldum ve Picasso olarak kaldım."
Pablo Picasso