( 1486'da ) Çepni ( Giresun ) ve Kürtün adlı bölgelerde yaşayan Müslüman nüfusun tamamına yakını Çepni boyuna mensuptur.
Süleyman Pekin
Sayfa 131 - Berikan Yayınevi