Sakal bırakan sarık saran böylece sünnete uyduğunu sanan birisinin kaba, kibirli olması ibadetlerinde lakaytlık göstermesi, bencil olması ve daha önemli pek çok konuyu ihmal etmesi onun sünnetten nasibi olmadığının göstergesidir.