Adam güneşe dedi ki, "Ne kadar isterdim, ışığın hayatımın her gününe vursun!” Güneş de adama dedi ki, “Lâkin yalnızca yağmur ve gece hatırlatır sana benim ışığımı.”