Harem ne bir keyif ve zulüm yeridir, ne de cennet-i alâ; Topkapı Sarayı ve Harem Osmanlı Hükümdarının aile ocağıdır.