399 syf.
·Beğendi·10/10
Kitab axıcılığı ilə diqqəti cəlb edir. Əsasən də hər hansı bir mövzu ətrafında bir neçə insanın müzakirələri gözəl təsvir edilib. Bunlara din haqqında, ədəbiyyat haqqında, insan psixologiyası haqqında müzakirələri aid etmək olar. Kitabda həmçinin insana "wow" dedirdəcək hissələr də var, amma onları əvvəldən bilmək olur)). Həmçinin kitabda Bosniya həqiqətləri də oxucuya ustalıqla təqdim olunub.