Mazideki yıllarım bugünden çok olsa da
Yüzümdeki çizgiler derinleşip artsa da
Zaman iyileri öğütüp kötüleri bıraksa da
Yüreğim köpürmüş bir ırmak gibi
Hâlâ deli deli akmakta
İsmail Bingöl
Sayfa 14 - Ötüken Neşriyat