Anarşizm, Yunanca 'yönetimsiz' anlamına gelen 'an arkhos' kelimesinden kaynaklanır. Sözlükler, anarşizmin temel olarak, insanların davetsiz olarak hakça ve uyumlu bir düzen içinde yaşayabileceklerini, bir devlet sistemi kurulmasının insanlara zarar verdiğini savunan toplumsal felsefe ve siyasi akım olduğunu yazar. Anarşistler, Marksist ve sosyalistlerden bu temel anlayış yüzünden ayrılırlar.
Anarşist,yalnızca her çeşit otoriteye, yöneten güce ya da yerleşik düzene isyan eden kişi olmasına karşın, günlük yaşamda, teröristle eş anlamlı muamele görür. Oysa şiddet kullanmadan anarşist olunabileceği unutulmuş, umursanmamış, belki de hiç bilinmemiş ya da kavramlar üzerinde düşünmenin lüks sayıldığı toplumların, sözcük ve kavram hazineleri, bir de bu yolla güdük ve yoksul bırakma toplu kıyımına uğrayarak, katledilmiştir.