"Düşük bir satır gibi sırıtıyor nöbetçi
"Ustura gibi çekiyorum.kendimi ranzadan

"Beynimde bir taşın unufak olma isteği "