Tanrım! Tam bir saadet anı! İnsanın bütün yaşamı için de olsa, az şey mi sayılır bu?
Dostoyevski
Sayfa 94 - Can (Son söz)