319 syf.
·Beğendi·10/10
Yayınlanması için 54 yıl beklenen ve "Bu kitap etrafımızda gördüğümüz, hissettiğimiz, yarım olarak tabiat diye adlandırdığımız ahengin bir parçasıdır. Kâinatımızda, tekâmül diye adlandıra- bildiğimiz o nurlu yolun, insanların bilgilerine olan bir köprüsüdür. İnsanın dar bir madde hayatını, ge¬niş ve idrakli olan ileri bir safhaya bağlayan biricik yoldur. Bu ne bizim, ne siz insanların, ne de hiçbir kimsenindir. Bu, İlâhî nizamın, insanlara bir hediyesidir. Yâni tabiattan bir parçadır." diye başlayan bir ruhsal tebliğler bütünüdür. Günümüz Türkçesi ile uyarlansa da okuması biraz zor ve ağırdır. Hatta Kitabın daha iyi okunur hale gelmesi için ayrıca "İNK Sözlük" bile çıkartılmıştır. Kıymetinin ve içindeki değerli bilgilerin zaman içinde daha iyi anlaşılacağına ve anlaşıldıkça insanın aydınlanmasına katkı sağlayacağına inanıyorum.