Chateaubriand o devrin İstanbul’unu şöyle anlatıyor: Herkes yumuşak pabuçlarla dolaşıyor, ne araba, ne çan, ne de çekiç gürültüleri duyuluyordu. Onun için devamlı bir sessizlik, hüküm sürüyordu.