Ve şehri kurtarmanın usulleri vardır.
Şehirdeki bütün fabrika ve atölyeleri ne pahasına olursa olsun şehrin yüz kilometre dışına taşımak bunun ilk şartıdır.
İstanbul’un İstanbul olma niteliğinden sağlanan kazançlar mutlaka Belediye’ye dolayısıyla İstanbul’da yaşayan herkese ait olmalıdır.
Kıyılar hiç kimsenin tekeline bırakılmamalı ve bina yapımıyla arsa alımı mutlaka kamulaştırılmalıdır.