İnsan zihninde milyonlarca düşünce taşıyabiliyorken,
Gönlüne sadece bir kişi sığdırabiliyor.