Kumar köy kahvelerinde yasak, sosyete kulüplerinde serbesttir. Esrar, İstanbul batakhanelerinde zehir, sosyete partilerinde keyiftir. Toplumun yasak bulduğu hangi yaşantı biçimi varsa hepsi sosyetenin vazgeçilmez alışkanlıklarıdır...
Uğur Mumcu
Sayfa 114 - Tekin Yayınevi