İbrahim peygamber:
Bu kitapta araştırmaya ve somut verilere dayanılarak İbrahim peygamberi; kuran, incil, tevrat ve sumerliler ile karşılaştırmalı olarak anlatmaya çalışmıştır. P