Sosyolojinin görevi, daimi olarak değişen toplumsal dünyayı anlamak ve açıklamaktır.