Doğa yalnızca kendi kendinden, kendisi aracılığı ile olduğu için buradadır. Biz ona Tanrı adını bağışlarız. Bununla da onun işini bitiririz. Daha fazlasını soran alıktır.