Sevgili yavrum, savaş hakkındaki gürültü patırtılara kulak verme. Sana barış ve kardeşliği öğretmek istiyorum. Sevdiğim adamı öldüren Hırvatlardan sana asla nefretle söz etmeyeceğim. Baban da bunun böyle olmasını isterdi, annesi bir Hırvattı. Bize saldıran Sırplardan sana asla nefretle söz etmeyeceğim. Baban da bunun böyle olmasını isterdi, babası bir Sırptı.
Edisa Palikuca
Sayfa 132 - Varlık Yayınları