Senin perspektifinde sadece gölgeler var... ama hiçbir şey senin düşündüğün kadar siyah ve beyazdan ibaret değil.