Dincilik, kurduğu aforoz ve tekfir mekanizmalarını işleterek
dinin hurafe ve saptırmalardan arınmış gerçek yapısını
hayata geçirmek isteyenleri 'zındık, reformcu, sapık, sosyete
hocası' vs. ithamlarıyla etkisiz kılmakta, böylece dinin,
bu insanlardan öğrenilebilecek gerçeğinin yaşanmasını
engellemektedir. Bir örnek verelim:
Eğer dinciliğin siyasal hasımları içindeyseniz sizin en basit
günahlarınız birer dinsizlik, imansızlık hatta din tahribi
olarak lanse edilir. Dinciliğe göre, bütün siyasal rakipler,
dindar olsalar bile bir yolu bulunup dinsiz ilan edilmelidir.
Çünkü dincide ne Allah korkusu vardır ne vicdan ne de
haya. Tarih boyunca hiç olmadı, bundan sonra da olmayacaktır.