Derin kazın, geniş tutun;
Sağlam olsun, muhkem olsun!

Bırakın: yine üstümü
Örtecek el, annem olsun!