İspanya'nın birçok kentinde önemli medreseler vardı ve bilim adamları sadece Müslümanlara değil, Hıristiyanlara da bilimlerini cömertçe yayıyorlardı. Bunlar arasında özellikle İbni Rüşd'ü (Averroes) (1126-1198) anmak gerekir.
Böyle yetişen öğrenciler ve bilim adamları, kendi ülkelerinde "üniversite" denilen yüksek öğretim kurumları açtılar. Bazıları ve kuruluş tarihleri şöyledir:
Bolonya üniv. (italya, 12. yüzyıl)
Paris üniv. (Fransa, 1215)
Oxford üniv. (İngiltere, 1214)
Cambridge üniv. (İngiltere, 1229)
Salamank üniv. (İspanya, 1230)
Yahya Akyüz
Sayfa 50 - M.Ö. 1000 - M.S. 2016, 29'uncu Baskı Ekim 2016, Pegem Akademi Yayıncılık ISBN: 978-975-8792-39-9