Bir müslümanı velevki büyük olsun, helal saymadığı
sürece günahı yüzünden kafir saymayız.