Kabirde Münker, Nekir'in sorgusu haktır.
Kabirde ruhun cesede iadesi haktır.
Kabir sıkması ve azabı bütün kafirler ve bazı asi mü'minler için haktır.