"Biz onun hayatında, ashabının kendisine karşı olan sınırsız sevgi, itaat ve sadakatini gördüğümüz gibi, savaş meydanlarında cesur bir savaşçı, muzaffer bir kumandan ; eşsiz bir siyasi deha ; iyi bir komşu; sözüne ve antlaşmalarına sadık bir önderin hayatını da görmekteyiz."