İnsan yavrularının hayatta kalması ne kadar hızlı koştuklarına, ağaçlara tırmanıp tırmanamadıklarına veya zehirli mantarlarla yenebilecek mantarları ayırabilmelerine bağlı değildir. Bebeklerin hayatta kalabilmesi bakıcılarının etrafındakilerin ihtiyaçlarını ve niyetlerini anlama kapasitesine bağlıdır.