Henüz 21 yaşlarındaki Fatih, beyaz atı ile İstanbul'a girerken Bizanslılar onu surların kapısında karşılar. Hükümdarın yanında yine at üzerinde, ak sakalı ve kavuğu ile ondan daha heybetli görünen Ak Şemsettin ilerlemektedir. Bizanslı kızlar, hükümdar sanarak ellerindeki çiçekleri ona uzatırlar. Ak Şemsettin onlara Sultanı işaret eder. Kendisine yaklaşan kızlara Fatih der ki:
"Çiçekleri o zata veriniz. Gerçi Sultan benim, fakat o benim hocamdır."
Yahya Akyüz
Sayfa 100 - M.Ö. 1000 - M.S. 2016, 29'uncu Baskı Ekim 2016, Pegem Akademi Yayıncılık ISBN: 978-975-8792-39-9