Hz. Ali Âmir b. Mürre ez-Zührî'ye sordu: "İnsanların en ahmakı kimdir?" Âmir "Kendisini insanların en akıllısı zannedendir" diye cevap verdi. Hz. Ali "Doğru söyledin" dedi. Sonra "İnsanların en akıllısı kimdir?" diye sordu. Âmir "Cahilleri cezalandırmakta susmaktan öteye geçmeyendir" dedi