Galata Lâtinlerinin Papadan ricası ve Fransa elçisinin aracılığı ile 1583'de, 5 Cizvit (Jesuite) rahibin İstanbul'a gelmesi sağlanmış ve bunlar Galata'da Saint-Benoit kilisesine yerleşmişler ve hemen bir okul açmışlardır (Kasım 1583). Osmanlılarda ilk açılan yabancı okul budur.

Cevdet Paşa'nın 1893'te dediği gibi, "Avrupalılar bir şeye azıcık tırnak değdirirlerse, uğraşa uğraşa bir yarık açarlar."
Yahya Akyüz
Sayfa 105 - M.Ö. 1000 - M.S. 2016, 29'uncu Baskı Ekim 2016, Pegem Akademi Yayıncılık ISBN: 978-975-8792-39-9