İşte bu ahlak ilişkileri beş kısımdır:

1. Mü’min kulun bizzat Rabbi’ne karşı ahlaki sorumluluğu,
2. Müminlerin önder ve rehber olan Peygamberlerine karşı ahlaki sorumlulukları,
3. Müminlerin fasıklara karşı ahlaki sorumlulukları,
4. Müminlerin yanlarında bulunan mümin kardeşlerine karşı ahlaki sorumlulukları,
5. Müminlerin yanlarında bulunmayan kişilere karşı ahlaki sorumlulukları.