"...Müzik kelimesinin etimolojik kazısına çıkarsak kendimizi Yunan mitolojisinin bahçesinde buluruz. Çünkü mitolojiye göre sayıları dokuz olan esin perilerinin ismi 'mousa'dır,('müzik' buradan gelir) ve ellerinde enstrümanlar mevcuttur. Bu perilerin sanatsal yaratıcılık taşıyıp aynı zamanda Zeus ve bellek tanrıçası Mnemosyne'nin kızları olduklarını biliyoruz."
Kolektif
Sayfa 58 - Yazı: Selçuk Küpçük