Halkın, Telli Baba, Somuncu Baba, filan baba, falan şeyhin kabrinde kuyruğa girerek onlardan yardım dilemesi şirkten başka bir şey değildir.