Kalur gider bu gönül zülf-i yardan gelmez
Heva-yı Şam’ı bilen ol diyardan gelmez
Sabadan etme dila hak-i payini ümmid
O denlü lütf u kerem rüzgardan gelmez

Kalır gider bu gönül kuşu, yarin saçlarından beri gelmez. Şam havasını bilenler, o diyardan gelmez. Sabah melteminden sevgilinin yolunun tozunu umma ey gönül! O kadar lütuf ve kerem rüzgardan gelmez.