P harfi karar vermek için acele etmemeyi,
L harfi ayrılık ve uzaklaşmayı,
Q harfi ise bilmek için iç sesi dinlemeyi simgelediğini biliyormuydun?