Medyayı yaprak yaprak zırcahiller bürüdü
Potansiyel ahmaklar başı çekti yürüdü
Aydınlar tekkesinde rağbet buldu cehalet
Çift dinli mürşitlerin ruhları da çürüdü.