" Kuran yedi mühürlü bir kitaptır " dedim. Niyetim biraz olsun meraklanmasıydı.
Vladimir Bartol
Sayfa 223 - Yurt yayınevi