Kendisi ve yabancı dostu boyun eğmeye alıştırılmış, bıkkın, çağdaşlık treninde kaçak yolculuk eden bir ırkın üyesiydiler.