Venedik’te tahsilde bulunan oğluna mektup yazan başka bir Alman tüccar, ona şu öğütte bulunuyordu: “Sabahları erken kalk, kiliseye vaktinde git ve aritmetik hocanı can kuşağıyla dinle!”

Karl Menninger