"Eğer ergen ebeveynine karşı veya ebeveynin temsil ettiği her türlü güç ve otoriteye karşı açık veya gizliden, doğrudan veya dolaylı yolla isyan edebiliyor, baş kaldırabiliyorsa özerk olmanın ilk adımlarını atabiliyor demektir. Bir insanın birey olabilmesi için eylemlerinin planlayıcısı, uygulayıcısı, takipçisi ve sonuçlarına da katlanabilme özelliklerine haiz olması gerekir. Kendi başına eylem planlayamayan, düşünce üretemeyen, ürettiği düşünceyi eyleme sokamayan ve eylemlerinin sorumluluğunu üzerine alamayan bir insan birey olamamıştır. Bu insan başkalarına mahkum bir köledir."
Tahir Özakkaş
Sayfa 172 - Litera Yayıncılık