Her durumda, erkek kendisini konunun öznesi olarak yerleştirirken, kadını bir nesne yani öteki olarak görüyordu.
Anne Charlotte Husson
Sayfa 43 - Karakarga yayınları