Hizmet sektörüne ait birçok alanda, insanların duygularının toplum içindeki sergilenişini yönetmeleri, onların becerilerini geliştiren eğitimin kilit bir parçası haline gelmiştir.