"Hayat yalnızca geriye dönük bir şekilde anlaşılabilir; ama ileriye dönük bir şekilde yaşanmalıdır."
Robert Ferguson
Sayfa 11 - Sel Yayınları, 2. Baskı, Çeviri: Elif Ersavcı