"Abdülhamid devrinde basın, hükümetin istemediğini yazamazdı ama cumhuriyetle beraber basın sadece hükümetin istediğini yazar hale gelmiştir."

Mete Tunçay