Müje haylin dizer ol gamze-i fettân saf saf
Gûyiyâ cenge durur nîze-güzerân saf saf

Bâkî

(O fettan gamzeli (bakışlı) sevgili [aşığın gönlüne saplamak için] kirpiklerini saf saf dizer; tıpkı savaş meydanına mızraklarla dizilen askerler gibi...)