Bir zamanlar dünya üstünde, bilim konusunda kayda değer seviyeye ulaşmış homojen bir medeniyet bulunmuş olmalı.
Erich Von Daniken
Sayfa 79 - Xavier Guichard, Artemis Yayınları