Hayret vericiydi şu bizim dünyamız! Birisi müsamahasız ve öfkelenmeye hazırdı. Bir diğeri ise ortada eğlenceli bir şey olsun ya da olmasın, her zaman şendi.