Âlimlerden bazıları demişlerdir ki; namazın gece ve gündüz beş vakte tahsis edilmesinin hikmeti insanın havâss-ı hamseye(beş duyuya) sahip olmasındandır. Çünkü kul havâss-ı hamse ile günah işlemektedir. Gece ve gündüz bu beş duyu ile işlediği günahlara kefaret olsun diye de namaz beş vakte tahsis edilmiştir. Zira Peygamber Efendimiz buna işaretle, ' Beş vakit namaz tıpkı herhangi birinizin kapısının önünden akan gür ve tatlı bir nehir gibidir. Bu kişi günde beş vakit, kapısının önünden akan nehre dalarak yıkansa, sizce bedeninde kirden iz kalır mı?' diye sormuş, Ashâb-ı kiram, 'Hayır ey Allah'ın Resûlü! Hiçbir şey kalmaz.' deyince Resulullah,' İşte suyun kiri götürmesi gibi beş vakit namaz da insanın bütün günahlarını siler süpürür.' buyurmuştur.
Abdullah Demiray
Sayfa 34 - Semerkand Basım Yayım Dağıtım A.Ş