Sevme yeteneksizliğinin daha önce üstü kapalı bir şekilde belirtilmiş olmakla birlikte, burada özellikle üzerinde durmak istediğim son bir ayırt edici niteliği daha vardır: Başkasının kişiliğini, özelliklerini, zayıf taraflarını, ihtiyaçlarını, isteklerini, gelişmesini hesaba katmamak.
Karen Horney
Sayfa 114 - Tur Yayınları PDF