Patronun muhasebesinde, maliyet fiyatının bu iki başlığı arasında bir nitelik farkı yoktur: Ödenen ücretler ile satınalınan ham maddeler aynı şeydir.